Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz aktualnych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert jeszcze nie minął)

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie

Data składania ofert: 29.03.2017 r., godz. 12.00Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków

Data składania ofert: 05.04.2017 r., godz. 12.00

Strona oglądana: 147728 razy.