Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługiPrzebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrówka - etap IIOgłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługiOgłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługiProwadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2022 r.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 648 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy DąbrówkaOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy DąbrówkaRemont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy DąbrówkaPrzebudowa dróg gminnych na terenie Gminy DąbrowkaBudowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Chruścielach i Ślężanach.Remont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Remont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"

Strona oglądana: 59523 razy.