Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Zakup samochodu pożarniczego dla OSPUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.Zakup samochodu pożarniczego dla OSPZagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkinguBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DąbrówkaPrzebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina DąbrówkaZagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- budowa opaski w KarpinieZagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznejBudowa chodników przy drogach gminnych - CisieBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DąbrówkaBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew.Dowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmiPrzebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina DąbrówkaModernizacja placu przy Szkole Podstawowej w DąbrówceBudowa chodników przy drogach gminnych - Cisie

Strona oglądana: 52404 razy.