Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa trasy spacerowo-edukacyjnej w miejscowości WszeboryDostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaBudowa trasy spacerowo - edukacyjnej w miejscowości WszeboryPrzebudowa drogi gminnej Małopole - Karpin w miejscowości MałopoleRozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III)Przebudowa drogi gminnej Małopole - Karpin w miejscowości MałopoleOdbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w DąbrówceBudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w GuzowatceModernizacja budynku Szkoły Podstawowej we WszeborachBudowa trasy spacerowo-edukacyjnej w miejscowości KuligówPrzebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek Gmina DąbrówkaDostawa, rozplantowanie i uwałowanie gruzu ceglanego na drogi gminne w 2014 rokuDostawa, rozplantowanie i uwałowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne w 2014 roku.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu Gminy DąbrówkaOpracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka

Strona oglądana: 48441 razy.