Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Potrzebne dokumenty:
1) Mapa z lokalizacją działki/ek;
2) Opłata skarbowa:
• Za wydanie wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł;
• Za wydanie wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł);

wpłacona w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Dąbrówka (Nr konta: Polski Bank Spółdzielczy Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007);

Pamiętaj:
Poprawnie wypełniony wniosek to oszczędność czasu więc zrób to uważnie, a unikniesz wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
• Za wydanie wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł;
• Za wydanie wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł);

wpłacona w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Dąbrówka (Nr konta: Polski Bank Spółdzielczy Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007);

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Milena Dąbrowska – Referent Urzędu Gminy Dąbrówka; Tel. (29) 642-82-59.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wypis i wyrys powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.


Wytworzył:Patrycja Piotrowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 20.09.2019 r., godz. 07.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2019 r., godz. 07.46Tomasz KostrzewaEdycja strony
14.04.2015 r., godz. 14.11Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.11.2010 r., godz. 09.54Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.07.2010 r., godz. 15.18Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 10.11Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 5439 razy.