Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Gospodarka Odpadami

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będą od dn. 1 maja 2019r. Szczegółowe informacje dot. ich wysokości znajdują się w poniższych Uchwałach Rady Gminy:

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Szanowni Państwo!
W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazującej gminom przejęcie obowiązku usuwania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości o wypełnianie deklaracji dotyczących powstawania odpadów.

W zależności od tego czy nieruchomość jest zamieszkana należy wypełnić właściwy formularz. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia właściwej deklaracji osobiście w UG Dąbrówka lub za pośrednictwem poczty do dnia 31 stycznia 2013r. Wypełnione deklaracje są niezbędnym elementem systemu gospodarowania odpadami, w ramach którego Gmina Dąbrówka od 1 lipca 2013r. będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zamian za pobieraną opłatę. Druki deklaracji będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy Dąbrówka oraz u każdego sołtysa, a także pobrać ze strony www.dabrowka.net.pl. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, aby uniknąć sytuacji podwójnego płacenia za wywóz odpadów komunalnych, należy wypowiedzieć umowę na odbiór śmieci z dotychczasowym usługodawcą do dnia 30 czerwca 2013r. z zachowaniem właściwego terminu wypowiedzenia umowy.

Miesięczne stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkanych:

Stawka dla segregujących odpady:


7 zł od osoby
(stawka obowiązuje w przypadku wysegregowania odpadów tj. plastik, szkło, metal, papier, tekstylia, odpady wielomateriałowe od pozostałych odpadów zmieszanych)
Opłata obejmuje wywóz posegregowanych odpadów raz w miesiącu oraz wywóz 2 razy w miesiącu pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

Stawka dla niesegregujących odpady:

16 zł od osoby (stawka obowiązuje w przypadku braku segregacji odpadów)
Opłata obejmuje wywóz 2 razy w miesiącu zmieszanych odpadów komunalnych

Miesięczne stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkanych:

(stawki dotyczą zabudowanych nieruchomości niezamieszkanych tj.: działki letniskowe, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, parafie, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne itp.)


Stawka dla segregujących odpady:
(stawka obowiązuje w przypadku wysegregowania odpadów tj. plastik, szkło, metal, papier, tekstylia, odpady wielomateriałowe od pozostałych odpadów zmieszanych)
Do wyboru:

  • Pojemnik 120l – 40 zł
  • Pojemnik 240l – 60 zł
  • Pojemnik 1100l – 250 zł

Opłata obejmuje wywóz posegregowanych odpadów raz w miesiącu oraz wywóz 2 razy w miesiącu pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

Stawka dla niesegregujących odpady:
(stawka obowiązuje w przypadku braku segregacji odpadów)
Do wyboru:

  • Pojemnik 120l – 70 zł
  • Pojemnik 240l – 80 zł
  • Pojemnik 1100l – 360 zł

Opłata obejmuje wywóz 2 razy w miesiącu zmieszanych odpadów komunalnych

UWAGA! W deklaracji należy wybrać tylko jeden rodzaj stawki dla segregujących albo dla niesegregujących.
Płatności za odbiór odpadów komunalnych będą przyjmowane kwartalnie: za I kwartał do 15 stycznia, za II kwartał do 15 kwietnia, za III kwartał do 15 lipca, za IV kwartał do 15 października . Termin pierwszej płatności mija 15 lipca 2013r.Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba wypowiedzieć umowę z firmą, która odbiera śmieci?

TAK.
Każdy powinien wypowiedzieć umowę o świadczenie usług wywozu śmieci komunalnych z dotychczasowym usługodawcą do 30 czerwca 2013r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który określony jest w umowie. Brak wypowiedzenia umowy może skutkować problemem podwójnego płacenia za wywóz śmieci.

Czy muszę zakupić kosz na śmieci? Czy gmina dostarczy kosz?

Podmiot wybrany w przetargu dostarczy kosze i worki do segregacji w ramach wykonywanej umowy bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.

Jakie obowiązują stawki dla mieszkańców?

Na terenie Gminy Dąbrówka obowiązują stawki dla nieruchomości zamieszkanych 7 zł jeżeli jest prowadzona segregacja i 16 zł w przypadku braku segregacji.

Czy jeżeli część śmieci nie można posegregować to trzeba zapłacić wyższą stawkę?

NIE.
W przypadku segregowania odpadów naturalną rzeczą jest, że nie wszystkie odpady można przyporządkować do poszczególnych rodzajów śmieci. Takie odpady umieszczamy w koszu na odpady zmieszane, które są również odbierane w ramach opłaty dla segregujących.

Jaką deklarację wypełnić jeżeli na terenie tej samej nieruchomości mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą np. sklep?

Jeżeli nieruchomość jest zamieszkana a oprócz tego jest prowadzona inna działalność, w ramach której powstają odpady komunalne (np. prowadzony jest sklep, działalność usługowa lub produkcyjna) to należy wypełnić oba rodzaje deklaracji a opłata naliczana jest oddzielnie za mieszkańców i oddzielnie za pojemnik z pozostałej działalności.

Czy właściciele działek letniskowych też muszą wypełniać deklaracje?

TAK.
Właściciele zabudowanych działek letniskowych zobowiązani są do wypełniania deklaracji dla nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady. Jest to deklaracja która również obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, przedszkola, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, parafie, instytucje publiczne itp.

Czy jeżeli ktoś mieszka na działce rekreacyjnej, to może wypełnić deklarację jako mieszkaniec?

TAK.
Niezależnie od tego czy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, siedliskową czy zabudowę rekreacyjną właściciel nieruchomości deklaruje czy nieruchomość jest zamieszkana czy nie.Wytworzył:Patrycja Augustyniak, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.01.2013 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 29.03.2019 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2019 r., godz. 14.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.03.2019 r., godz. 14.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.03.2019 r., godz. 14.06Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.09.2016 r., godz. 10.28Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.09.2016 r., godz. 10.27Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.05.2015 r., godz. 13.35Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
29.05.2015 r., godz. 13.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.05.2015 r., godz. 13.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
04.04.2013 r., godz. 13.03Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 15.38Tomasz KostrzewaEdycja strony
10.01.2013 r., godz. 11.27Tomasz KostrzewaEdycja strony
10.01.2013 r., godz. 11.27Tomasz KostrzewaEdycja strony
10.01.2013 r., godz. 11.26Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 50212 razy.