Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Dąbróweckie Stowarzyszenie "Ścieżkami Norwida"

Cyprian Norwid to wielki twórca poezji niepokornej, krytycznej, ale jednocześnie przepojonej wiarą w człowieka i miłością do ojczyzny. Jako wspaniały prekursor, wniósł do swojej twórczości oryginalne i mało popularne wartości. Może dlatego jest ulubionym poetą Papieża Jana Pawła II, który w swoich homiliach często cytuje jego utwory. Teksty wierszy Norwida wykorzystywali znani piosenkarze, jak Czesław Niemen. Ale Norwid to bardzo wszechstronny artysta, był również malarzem, rysownikiem, grafikiem i rzeźbiarzem.

Dlatego jesteśmy dumni, że właśnie taki człowiek wywodzi się z Parafii Dąbrówka i w dąbróweckim kościele został ochrzczony.

Propagowanie twórczości poety na terenie gminy, powiatu wołomińskiego i województwa mazowieckiego rozpoczęło się w maju 2000 r. Wtedy odbył się pierwszy konkurs poetycki i wiedzowy o poecie pt. "Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi" pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od tego momentu co roku w dniu urodzin artysty (24 września) i w rocznicę jego śmierci (23 maja) odbywają się w Dąbrówce uroczystości norwidowskie.

Jednak te formy rozsławiania twórczości Norwida nie wystarczyły osobom, którym poeta jest szczególnie bliski. Zainicjowały więc powołanie stowarzyszenia, które nosi nazwę Dąbróweckie Stowarzyszenie "Ścieżkami Norwida". Przyczynili się do tego przedstawiciele samorządu gminnego, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz osoby prywatne. Pierwsze spotkanie odbyło się 12.09.2002 r. Wybrano na nim nazwę stowarzyszenia, określono cele działalności i omówiono sprawy organizacyjne. Pracy było dużo, jednak chęci nie brakowało. Już 14.01.2003 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w warszawskim sądzie, ma swoją pieczątkę i logo, które zaprojektowała Anna Karłowicz, nauczycielka z gimnazjum w Dąbrówce. Początki działalności związane były z dopracowywaniem spraw organizacyjnych, dlatego dopiero w grudniu 2003 roku wybrane zostały władze Stowarzyszenia, czyli Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Głównymi celami stowarzyszenia zawartymi w statucie są.:
- kultywowanie tradycji polskiej, Mazowsza, a w szczególności Ziemi Dąbróweckiej,
- inspirowanie refleksji intelektualnej na temat tej tradycji i jej roli dla współczesności,
- popularyzacja dorobku i dziedzictwa kulturowego Ziemi Dąbróweckiej,

a w szczególności:
- przybliżenie postaci i twórczości poety dzieciom, młodzieży i środowisku,
- poznawanie związków Norwida z Ziemią Mazowiecką,

- poznawanie związków pomiędzy Norwidem, a Wielkimi Polakami,
- propagowanie i kultywowanie miejsc związanych z jego dzieciństwem i wczesną młodością,
- rekonstrukcja pobytu C.K.Norwida w różnych miejscowościach Mazowsza,
- poszerzanie kręgu przyjaciół Stowarzyszenia i miłośników Norwida,
- integracja różnych środowisk,
- nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i na świecie, stawiającymi sobie podobne cele,
- zgromadzenie środków na bieżącą działalność Stowarzyszenia, a zwłaszcza na utworzenie lokalnego muzeum C.K.Norwida,
- popularyzacja różnych form kulturalnych.

Realizowanie celów odbywa się przez organizowanie uroczystości, spotkań, rajdów, obozów młodzieżowych, wycieczek zagranicznych, plenerów malarskich i rzeźbiarskich, wieczorków literackich, koncertów nawiązujących do dorobku Norwida. Wyznaczona zostanie trasa turystyczna między miejscowościami związanymi z dzieciństwem i młodością poety. Planowane jest wydawanie albumów, biuletynów, dokumentowanie dorobku Stowarzyszenia przez fotografie i filmy. Ważny element to popularyzowanie twórczości Norwida i jego sylwetki w prasie i innych mediach. Istotne są również fundusze na realizację celów statutowych, które mają pochodzić ze składek członkowskich, subwencji, darowizn
i innych źródeł.

Od 26 października 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało, w warszawskim sądzie gospodarczym, status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie ma także swój udział w organizowaniu i współorganizowaniu, wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, wielu imprez związanych z Cyprianem Norwidem.

Wszystkie osoby, którym bliska jest twórczość Norwida oraz mają czas i ochotę włączyć się w działalność Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy. W imieniu członków Stowarzyszenia zapraszamy również na uroczystości norwidowskie, które będą odbywać się w przyszłości.

Wszelkie informacje na temat Stowarzyszenia i uroczystości norwidowskich można uzyskać od Przewodniczącej Iwony Bulik tel. (0-29) 757 81 52 lub (0-29) 757 80 13 oraz
w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce od kierownika Centrum Anny Manieckiej tel. (0-29) 757-88-88.

Zarząd Stowarzyszenia

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 18.03.2015 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 18.03.2015 r., godz. 13.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2015 r., godz. 13.44Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1248 razy.