Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy w miejscowościach Kołaków, Teodorów, Sokołówek, Działy Czarnowskie, Guzowatka i Chajęty

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce uprzejmie informuje, ze od dnia 19-01-2017r. do 28-02-2017 r. Zakład realizuje program wymiany istniejących wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową
która umożliwia:

• zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym terminie,
• kontrolowanie wszelkich prób uszkodzenia wodomierzy takich jak:

- rejestracja zakłóceń magnetycznych i innych,
- mechaniczne uszkodzenie obudowy wodomierza i nakładki,
- wszelkich prób ingerencji w wodomierz i nakładkę.

Wymiana lub montaż po raz pierwszy wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzany jest na koszt Zakładu bez konieczności pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat podczas wymiany i montażu. Wymieniane lub montowane po raz pierwszy wodomierze są własnością Zakładu i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody.

W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy użytkowników lokali o:
• przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierzy w lokalu,
• sprawdzenie, czy osoby wymieniające wodomierze są do tego uprawnione (sprawdzenie upoważniania poświadczonego pieczątką Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce),
• sprawdzenie, czy zostały założone plomby na wodomierzach,
• sprawdzenie, czy dodatkowo dokonano wymiany zaworów kulowych odcinających zasilanie wody i potwierdzenie na protokole ich ilość (montaż zaworu jest konieczny tylko w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub jego braku),
• sprawdzenie, czy zostały odnotowane i spisane przez wykonawcę odczyty stanu zużycia wody na zdemontowanych wodomierzach,
• czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.

Powodzenie całego programuj wymiany i montażu wodomierzy uzależnione jest od zainstalowania wodomierzy z nakładką do zdalnego odczytu wskazania zużycia wody we wszystkich nieruchomościach wskazanych na wykazie. Dlatego prosimy użytkowników o obecność w dniu wymiany lub szybki kontakt z wykonawcą w razie nieobecności w celu umówienia terminu wymiany.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 23.01.2017 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.28Adam KlusekZmiana przynależności strony
24.01.2017 r., godz. 08.18Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.01.2017 r., godz. 15.47Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1126 razy.