Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Oferta realizacji zadania publicznego

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Dąbrówka
W dniu 31 stycznia 2017r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Dąbrówka z siedzibą w 05-252 Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 20A, złożył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – obóz sportowy w Czarnym Dunajcu, o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 06 lutego 2017r. do godz. 15.30 na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.Z – up. Wójta
Zastępca Wójta
Zenon Zadróżny


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 07.02.2017 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.26Adam KlusekZmiana przynależności strony
07.02.2017 r., godz. 15.14Tomasz KostrzewaEdycja strony
07.02.2017 r., godz. 15.14Tomasz KostrzewaEdycja strony
07.02.2017 r., godz. 15.13Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 482 razy.