Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Oferta realizacji zadania publicznego

Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin
W dniu 02 marca 2017r. Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin z siedzibą w 05-250 Radzymin ul. Jana Pawła II 20, złożył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Udział zawodników sekcji Dąbrówka w ME w Berlinie” o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 13 marca 2017r. do godz. 15.30 na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.
Z – up. Wójta
Zastępca Wójta
Zenon Zadróżny

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 06.03.2017 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.20Adam KlusekZmiana przynależności strony
06.03.2017 r., godz. 10.22Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 569 razy.