Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2017r. o godz. 11 00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dąbrówka
z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 6. Przedstawienie opinii i wniosków podjętych przez komisje Rady Gminy.
 7. Rozpatrzenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego Kuligów-cmentarz.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę nr 346 w obrębie 0022 Teodorów-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka,
  2. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  3. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest dla Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  4. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  5. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrówka,
  6. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
  7. w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego,
  8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017-2024,
  9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2017,
  10. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów”,
  11. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Trojany, Wszebory - Etap I”.
 9. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.03.2017 r., godz. 16.20
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.17Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.03.2017 r., godz. 16.20Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 746 razy.