Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrówka

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy

z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
 7. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum" gmina Dąbrówka zatwierdzonego Uchwałą Nr X/55/2003 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 9 września 2003 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego nr 290, poz. 7663 z dnia 18 listopada 2003 r.) dla obszaru położonego w miejscowości Dąbrówka , gm. Dąbrówka,
  2. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dręszew - Letnisko 1" położonego w miejscowości Dręszew, gm. Dąbrówka,
  3. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Guzowatka - Letnisko " położonego w miejscowości Guzowatka, gm. Dąbrówka,
  4. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji,
  5. W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024,
  6. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok,
  7. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dręszew-Marianów- Kowalicha",
  8. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy",
 9. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 15.05.2017 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.09Adam KlusekZmiana przynależności strony
15.05.2017 r., godz. 15.40Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.05.2017 r., godz. 15.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 639 razy.