Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w m. Dąbrówka, gmina Dąbrówka”.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Szymona Grubę, złożony w dniu 18.05.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w m. Dąbrówka, gmina Dąbrówka”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):

- ew. nr: 27 (27/1, 27/2, 27/3), 46 (46/1, 46/2), 47 (47/1, 47/2) w obrębie 0005-Dąbrówka, jedn. ewid. 143405_2, Dąbrówka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 09.06.2017 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.03Adam KlusekZmiana przynależności strony
09.06.2017 r., godz. 12.42Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 427 razy.