Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrówka

Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2017 r. o godz. 12.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXX sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury Gminy Dąbrówka za I półrocze 2017 r.
 7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2017 roku wraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 8. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka,
  2. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów”,
  3. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Trojany, Wszebory - Etap I”,
  4. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha”,
  5. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy,
  6. Uchylająca uchwałę nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”,
  7. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”,
  8. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”,
  9. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany”,
  10. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy -
  11. W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie,
  12. W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024,
  13. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok,
  14. W sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Dąbrówka.
 10. Odczynie podań skierowanych do Rady Gminy.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk


Wytworzył:Grażyna Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 06.10.2017 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 08.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 08.46Adam KlusekZmiana przynależności strony
06.10.2017 r., godz. 14.50Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.10.2017 r., godz. 14.46Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.10.2017 r., godz. 14.43Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 551 razy.