Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrówka

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwał:

a) W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. C.K. w Dąbrówce,
b) W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Guzowatce,
c) W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Józefowie, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie,
d) W sprawie stwierdzema przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach,
e) W sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Dąbrówka,
f) W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego,
g) Uchylająca uchwałę Nr XXX/245/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany”,
h) Uchylająca uchwałę Nr XXX/246/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - II”,
i) W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024,
j) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok, k) W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
1) W sprawie uchylenia Uchwały nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” gmina Dąbrówka, zatwierdzonego uchwałą nr X/55/2003 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 9 września 2003 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia 18 listopada 2003 r. ), dla obszaru położonego w miejscowości Dąbrówka, gm. Dąbrówka,
m) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrówka - Sosnowa” dla obszaru położonego w miejscowości Dąbrówka przy ul. Sosnowej gm. Dąbrówka
n) W sprawie rozpatrzenia skargi Pani A____ W____.

8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
9. Informacja Wójta Gminy Dąbrówka o złożonych Wójtowi oświadczeń majątkowych za rok 2016.
10. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk

Podstrony:

Wytworzył:Grażyna Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.11.2017 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 08.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 08.43Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.11.2017 r., godz. 14.36Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.11.2017 r., godz. 14.23Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.11.2017 r., godz. 14.20Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 598 razy.