Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrówka

Zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwał:

a) W sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b) W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024,
c) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok,
d) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karpin-S8” dla obszaru położonego w miejscowości Karpin przy drodze ekspresowej S8. gmina Dąbrówka,
e) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Małopole-S8" dla obszaru położonego w miejscowości Małopole przy drodze ekspresowej S8. gmina Dąbrówka,
f) W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.

8. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Wytworzył:Grażyna Wójcik, data: 01.12.2017 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.12.2017 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.12.2017 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.12.2017 r., godz. 12.09Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 114 razy.