Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrówka

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
7. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
b) zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka,
c) w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Dąbrówka,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówka,
e) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017-2024,
f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok,
g) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na 2018-2025,
i) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok,
9. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 22.12.2017 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 08.30Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.12.2017 r., godz. 11.42Tomasz KostrzewaEdycja strony
22.12.2017 r., godz. 11.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 697 razy.