Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce odbędzie się V sesja Rady Gminy Dąbrówka
Transmisja z V Sesji Rady Gminy Dąbrówka rozpocznie się 15 marca 2019 roku o godzinie 12:00







z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 r.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy Dąbrówka.
7. Podjęcie uchwal:

a) w sprawie zarządzenia wyborów' Sołtysów' sołectw' z terenu Gminy Dąbrówka,
b) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów, od 1 Września 2019 r.,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka,
d) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka,
e) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka,
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stacja elektroenergetyczna - Trojany” dla obszaru położonego w miejscowości Trojany, gmina Dąbrówka,
g) w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego,
h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka w 2019 r.,
i) w sprawie podjęcia stanowiska Rady Gminy Dąbrówka dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec wysokich opłat na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty,
k) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
I) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
m) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
n) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
o) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027,
p) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok.

8. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył:Izabela Roguska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 12.03.2019 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 15.03.2019 r., godz. 08.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2019 r., godz. 08.11Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.03.2019 r., godz. 09.43Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 547 razy.