Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Raport o stanie gminy

RAPORT O STANIE GMINY DĄBRÓWKA


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) organ władzy wykonawczej co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego (Wójta) w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Dąbrówka, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.UWAGA!!!


Dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce odbędzie się sesji Rady Gminy Dąbrówka, podczas której będzie przedstawiany i rozpatrywany RAPORT O STANIE GMINY DĄBRÓWKA.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 31.05.2019 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 31.05.2019 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2019 r., godz. 14.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
31.05.2019 r., godz. 14.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
31.05.2019 r., godz. 12.27Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 80 razy.