Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Dąbrówka na dzień 2 września 2019 roku na godz. 16:30 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Dąbrówka.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca Uchwałę Nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka,
3) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dąbrówka Gmina Dąbrówka,
4) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ostrówek Gmina Dąbrówka,
5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślężany Gmina Dąbrówka,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka,
7) w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi
8) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027,
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok.
8. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka.
9. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

/--/ Agnieszka Gryglas
Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka


Transmisja z X Sesji Rady Gminy Dąbrówka rozpocznie się 2 września 2019 roku na godz. 16:30


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 23.08.2019 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 02.09.2019 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2019 r., godz. 11.56Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.08.2019 r., godz. 12.46Adam KlusekEdycja strony
23.08.2019 r., godz. 12.43Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 128 razy.